Zákaznický servis zdarma (9.00 - 13.00): 234 097 560

Obchodní podmínky

Dejte stranou knihu, kterou právě čtete a příští měsíc věnujte radostnému čtením obchodních podmínek. Skvělý materiál pro čtení, dokonce i na pláži. Podmínky můžete také snadno vytisknout na papír, v takovém případě nebudete u moře potřebovat telefon ani tablet!

  1. Obecné informace – 1
1.1. Obchodní podmínky

Internetový obchod Gizzmo.cu (dále jen „Gizzmo.cu“ nebo „online obchod“) provozuje společnost Val skupina d.o.o. (dále jen „Poskytovatel“). Všeobecné obchodní podmínky určují fungování Gizzmo.cz, práva uživatelů a obchodní vztahy mezi poskytovatelem a kupujícím.

1.2. Informace o společnosti

DDG3 d.o.o.
Podvin pri Polzeli 31B
3313 Polzela
Slovinsko
Společnost je registrovaná v soudním registru okrsku Celje k 12. 10. 2017, SRG zápis 2017/3229.
Číslo účtu: SI56 0430 2000 3406 139 (NKBM bank)
Ředitel: Mitja Glasenčnik
e: [email protected]

1.3. Stížnosti a spory

Poskytovatel dodržuje platné zákony na ochranu spotřebitele. Poskytovatel se bude snažit splnit svou povinnost, zřídit účinný systém podávání stížností a zajistí osobu, kterou lze v případě potíží kontaktovat – telefonicky nebo e-mailem. Reklamaci lze podat na e-mailovou adresu [email protected]


Poskytovatel do pěti pracovních dnů potvrdí přijetí reklamace, informuje kupujícího o tom, jak dlouho bude řízení trvat a systematicky jej bude v průběhu řízení informovat. Poskytovatel si je vědom toho, že jakýkoli soudní spor vyžaduje ekonomické náklady, a tak spotřebiteli nabízí vše, co je v jeho schopnostech, aby se každý spor vyřešil vzájemnou dohodou.

1.4. Mimořádné řešení spotřebitelských sporů

V souladu s právními normami neuznáváme dodavatele pro mimosoudní řešení zákaznických sporů, který by řešil probíhající spory zákazníků. Společnost VAL skupina d.o.o., která poskytuje zboží a služby umožňuje online nakupování v Evropské unii, kde udává elektronický odkaz vedoucí na platformu, která řeší spory zákazníků online (SRPS). Platforma pro spotřebitele je dostupná na následujícím odkazu ZDE.

Toto nařízení je založeno na nařízení Evropské unie (EU) čís. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady, které řeší spory spotřebitelů a nařízení (ES) čís. 2016/2004 a směrnice 2009/22/ES.

  1. Ochrana osobních údajů – 2
  1. Zaštita osobnih
    podataka - 2
2.1. Obecné

Společnost přebírá odpovědnost za ochranu osobních dat a soukromí svých uživatelů online obchodu. Jakákoli shromážděná osobní data jsou používána pouze pro služby společnosti. Společnost respektuje soukromí osobních dat a soukromí uživatelů svého online obchodu, snaží se tedy data chránit před jakýmkoli narušením nebo zneužitím. Ochrana osobních údajů uživatelů je místem, kterému společnost věnuje speciální pozornost, protože si je vědoma citlivého charakteru těchto dat.

V některých případech je nezbytné poskytnout osobní informace jiným společnostem, aby zpracovatel mohl splnit své smluvní závazky vůči uživateli. Jakákoli osobní data jsou trvale uložena u poskytovatele a jsou chráněna v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR.

2.2. Použití osobních údajů

Pro poskytování nabízených služeb společnost shromažďuje, spravuje, zpracovává a ukládá následující uživatelská data:

-      jméno a příjmení

-      dodací adresy

-      společnost nebo jméno právnické osoby (pokud je uživatel právnickou osobou)

daňové identifikační číslo (pokud je uživatel právnickou osobou)

-      e-mailovou adresu (uživatelské jméno)

-      šifrované heslo

-      kontaktní telefonní číslo

-      země bydliště

-      a další data, která uživatel vložil do online formulářů

-      další data, která jsou přidána uživatelem v sekci profilu 


Společnost nenese odpovědnost za přesnost, plnost a správnost údajů, které uživatel vložil.

Poskytovatel neodesílá data třetím stranám s výjimkou dodavatelů, se kterými má poskytovatel dohodu o ochraně dat a kteří jsou smluvně vázáni chránit osobní data se stejnými standardy jako poskytovatel.

Poskytovatel shromažďuje osobní data se souhlasem daných osob. Souhlas je uložen spolu s obsahem formuláře, který byl podán...

Osobní data jsou držena ve Slovinské republice a nikdy nejsou přenášena do jiné země.

2.3. Zavedení ochrany osobních údajů

Ochrana osobních dat společnosti je regulována nařízeními o ochraně osobních údajů.

Všechny osoby, které jsou stálými nebo částečnými zaměstnanci a mají přístup k osobním a jiným uživatelským datům, si jsou vědomi předpisů zmíněných nařízení a jsou zavázáni jednat v souladu s těmito nařízeními o ochraně a důvěrnosti osobních dat uživatelů online obchodu. Povinnost chránit osobní data není časově omezená a platí tak i v případě, že daná osoba již pro společnost nepracuje.

Registrovaní uživatelé mohou kdykoli přestat stránku používat a vyžádat zrušení registrace, které bude provedeno s písemným prohlášením. Před požadavkem o zrušení musí uživatel vypořádat všechny zbývající povinnosti vůči společnosti. Společnost bude stále chránit osobní data a soukromí uživatele na základě ochrany osobních údajů, a to i v případě zrušení registrace.

2.4. Jednorázové oznámení o vypršení rezervace

Po přidání produktu do košíku je pro vás produkt dočasně rezervován, díky tomu můžete bezproblémově nakupovat. Z oprávněného důvodu, a v jeho zájmu, informujeme kupujícího o rezervačním procesu vybraného produktu pomocí e-mailu. E-mail však slouží pouze pro účely oznámení a kupující tak není zapsán k odběru propagačních newsletterů. E-mail kupujícího také není trvale uložen, pokud tak nebylo dříve vysloveně uvedeno. Nakupující může kdykoli odhlásit zasílání takovýchto oznámeních jedním kliknutím na tlačítko „Zrušit odběr“.

2.5. Ochrana dětí

Reklamní zprávy budou jasně viditelné (na základě věku) a budou jasně odděleny od her a soutěží. Jakákoli komunikace určená dětem bude vhodná pro jejich věk a nebude zneužívat důvěry dětí nebo jejich nedostatečných zkušeností a pocitu loajality. Poskytovatel nemůže přijímat objednávky od osob, které jsou nezletilé a nemají souhlas rodiče nebo opatrovníka.

Bez výslovného souhlasu rodiče nebo opatrovníka poskytovatel nepřijme a nebude ukládat osobní informace dítěte. Poskytovatel také nemůže přeposílat data dětí třetím stranám. Poskytovatel nemůže nabízet volný přístup k produktům a službám, které mohou být pro děti škodlivé.

2.6. Právo na informace a smazání

Máte právo vyhledat informace o vašich osobních údajích, které používáme a máte také právo vyžádat si smazání takových dat. Pokud máte nějaké dotazy ohledně smazání, zpracování nebo používání vašich osobních dat, kontaktujte: [email protected] nebo nám pošlete požadavek poštou.

Upozornění o stavu objednávky: Vyhrazujeme si právo upozornit vás použitím vašeho telefonního čísla, které jste zadali při objednávce, abychom vás informovali o tom, že vaše objednávka byla odeslána. Pokud objednávku nepřijmete, vyhrazujeme si právo vám na dané telefonní číslo zavolat a přijmutí objednávky vám připomenout...

Upozornění: Po přihlášení k upozornění budou s vaším povolením použity vaše jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa pro propagační účely – dokud neodhlásíte odběr newsletteru. K odběru newsletteru se přihlásíte zaškrtnutím pole, které vám umožní při objednávce odběr aktivovat.

Newsletter můžete vždy přestat odebírat zasláním nám e-mailu na [email protected] nebo kliknutím na odkaz »Zrušit odběr zde«, který najdete ve spodní části propagačních e-mailů.

Pro zrušení odběru propagačních textových zpráv odpovězte na zprávu zadáním klíčového slova „Zrušit odběr“. Vaše číslo bude následně odstraněno z naší databáze.

Každá osoba, o které data ukládáme a zpracováváme má následující práva:

●       Právo na smazání – pokud osoba nechce, aby společnost zpracovávala její data, a pokud ukládání takových dat nemá nějaké právně závazné důvody, může daná osoba zažádat o jejich smazání.

●       Právo vědět, jak dlouho jsou data uložena

●       Právo zažádat o upravení, smazání nebo může požádat o jejich odvolání

●       Právo na přenositelnost údajů – osoba může zažádat o prohlédnutí osobní dat, která jsou o něm ukládána – ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu.

●       Právo na opravné prostředky a sankce – Osoba má právo podat stížnost dozorčímu orgánu a má také právo odvolat se proti rozhodnutí dozorčího orgánu. Má také právo na kompenzaci v případě neschopnosti reagovat daného orgánu.

●       Právo nepodléhat opatřením založeným čistě na právu odvolání souhlasu – Osoba může odvolat souhlas se zpracováním osobních dat

2.7. Postup při uplatnění práv

Jsem si vědom/a, že všechny zmíněné požadavky týkající se uplatnění práv ve spojení s osobními daty mohou být adresovány na správce následující e-mailové adresy [email protected]

Jsem si vědom/a, že správce může vyžadovat dodatečné informace, aby zajistil spolehlivé ověření v případě uplatnění práva osobních dat – odmítnout může pouze v případě, že dokáže, že mě nemůže spolehlivě ověřit.

Jsem si vědom/a, že v případě uplatnění práv týkajících se osobní dat výše, správce musí jednat a bez prodlevy odpovědět, do jednoho měsíce od obdržení požadavku.

Společnost ukládá osobní data osob až do zrušení souhlasu o ukládání a zpracování zmíněných osobních dat. Uživatel může také požádat o zrušení odebírání e-mailů (může tak učinit napsáním poskytovateli na následující e-mailovou adresu [email protected]) nebo může společnost požádat o trvalé smazání jeho/její osobních dat a smazání uživatelského profilu na seznamu poskytovatele.

2.8. Dodatečně

Společnost je v souladu s regulacemi, které spravují osobní data a je zavázaná chránit osobní data uživatelů svého online obchodu. Za žádných okolností nebude společnost předávat osobní data uživatelů třetím stranám, ani nebude bez předchozího souhlasu daného uživatele dávat třetí straně k takovým datům přístup. Data společnost předá, pokud o data požádají státní orgány, a pokud je taková povinnost uvedena v zákonu nebo je v dobré vůli pomoci soudním nebo jiným státním orgánům a nebo pro ochranu a legitimní zájmy společnosti.

Jakákoli osobní data poskytnutá uživatelem při registraci v online obchodu nebo při provádění nákupu, včetně obsahu objednávky, budou chráněna v souladu s nařízeními o ochraně osobních údajů. Společnost nebude taková data používat pro poškození uživatele. Informace nebudou použity pro zasílání propagačních e-mailů ani žádného jiného propagačního materiálu, pokud o to sám uživatel nezažádá – s předchozím souhlasem. Společnost může používat data anonymní formou pro vytváření statistické analýzy. Důvěrnost osobních a jiných údajů nebude jakkoli porušena.

Společnost bude ukládat osobní data v databázi osobních dat po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů, pro jaké byla data sbírána.

Společnost poskytne kurýrovi pouze nezbytné informace, aby mohl zakoupené zboží doručit (informace o příjemci adresu doručení). Společnost bude uživatele kontaktovat e-mailem, pokud je to pro online nákup nutné a pomocí kontaktního čísla, ale jen v případě problémů s nákupem.

  1. Kupovina - 3
3.1. Právní upozornění

Internetový obchod Gizzmo.cz a veškeré údaje na něm, obrázky produktů, grafické a obrazové prvky na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být reprodukovány nebo použity bez předchozího písemného souhlasu. Gizzmo.cz značka a loga jsou vlastnictvím společnosti DDG3 d.o.o.

3.2. Nabídka položek

Výrobky na Gizzmo.cz jsou často aktualizovány. V případě, že výrobky nejsou na skladě, je tak uvedeno.

3.3. Způsoby platby

Poskytovatel poskytuje následující způsoby platby:

– Dobírka:
Platíte až při převzetí zboží kurýrovi. Poštovné činí 119 Kč.

– Platební kartou Visa, Mastercard

– PayPal

Upozornění: tyto podmínky a ceny poštovného platí pouze pro doručování na území České republiky. Kupní smlouva je uložena v elektronické podobě na serveru poskytovatele, klient po potvrzení nákupu automaticky obdrží fakturu na e-mailovou adresu.

3.4. Ceny

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Ceny jsou platné v době uzavření smlouvy a mají předem stanovenou platnost. Ceny jsou platné v případě zaplacení výše uvedenými způsoby platby, za výše uvedených podmínek. Kupní smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel potvrdí objednávku (zákazník obdrží e-mail o potvrzení objednávky). Od té chvíle, všechny ceny a další podmínky jsou pevné a platí pro poskytovatele a zákazníka. Aby se předešlo dalšímu prodeji, prodej některých propagačních výrobků je omezen na 1 kus.

Doporučená cena je dodavatelem doporučená maloobchodní cena daného produktu.
Online cena je maloobchodní cena dostupná všem uživatelům Gizzmo.cz, kteří provedli objednávku online.
Původní cena je vyšší, stará cena produktu, za kterou se produkt prodával přes zlevněním.
Cena je nová trvale snížená cena produktu, která platí po snížení ceny produktu. Trvání nebo platnost ceny není explicitně omezena.
Akční cena je cena, která je platná po určité časové období. Toto období je omezeno datem, ale může být prodlouženo na základě dostupnosti zásob.
Celková cena je součtem všech cen produktů, v prodeji mimo balíček.
Cena za balíček je lepší cena součtu produktů v balíčku, nebo součtem všech cen jednotlivých produktů.
Cena bez kuponu je zobrazena v případě aktivace časově omezeného slevového kuponu na webové stránce. Cena bez kuponu je původní cenou, která by byla účtována bez aktivace kuponu.
Cena s kuponem je cena, která platí v případě aktivovaného slevového kuponu na stránce.

3.5. Doplňkové služby

Využijte speciálního zacházení:

Přeskočení fronty: při dokončení vaší objednávky můžete zaškrtnout pole „Na začátek“ a vaše objednávka bude naší prioritou. Vaši objednávku zpracujeme ve stejný den nebo nejpozději ten následující. I když to stojí něco navíc, tak za 50,77 Kč můžete přeskočit dlouhou frontu a obdržet tak vaši objednávku rychleji.

Pokud se z nějakého důvodu nepodaří vaši objednávku zpracovat a odeslat v rámci očekávané lhůty, budeme vás informovat telefonem nebo e-mailem. Pokud taková situace nastane, společnost Wave Group d.o.o. vám vrátí 100 % vaší platby za přeskočení fronty, které neproběhlo. Tato služba NEZNAMENÁ, že vaše objednávka bude doručena ve stejný den nebo ten následující. Bude zpracována a odeslána během následujících 48 hodin, přeskočíte tak frontu objednávek ostatních, kteří tuto službu nemají zaplacenou.

2letá záruka - 2 roky bez starostí: Vyberte možnost prodloužené záruky a využijte plné 2leté záruky. To je 730 bezstarostných dní jen za 178,34 Kč. Do 2 let od zakoupení nahradíme zdarma váš nefunkční produkt bez nákladů na dopravu – i když už původní záruka výrobce vypršela. Stačí nám zaslat fotku nebo video se závadou/problémem na [email protected] a můžete využít bezproblémové výměny.

3.6. Zřeknutí se odpovědnosti

Za komplikace a problémy, které mohou vyvstat z nesprávného používání zboží/služeb, nenese DDG3 d.o.o. žádnou odpovědnost. Stejně tak zaměstnanci online podpory DDG3 nejsou zodpovědní z osobní vyřešení jakéhokoli problému, který vznikl používáním zboží/služeb.

DDG3 d.o.o. nenese odpovědnost za občasné problémy s fungováním stránky www.gizzmo.cz, za nepřesnost informací a ani za žádné škody způsobené použitím nepřesných nebo neúplných informací.

VAL group d.o.o. si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo od realizace objednávky, pokud dojde k chybě v nabídce. Tato chyba pokrývá případy, u kterých by společnost DDG3 d.o.o. nesouhlasila s uzavřením smlouvy.

Mezi zmíněné chyby také patří zjevné chyby v ceně, které mohly vzniknout technickými nebo jinými problémy.

3.7. Odstoupení od objednaného zboží

Dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).


Zákazník je povinen do 30 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit zboží.


Spotřebitel vrací zboží na adresu:

Parcel Depot s.r.o - pro Val Skupina d.o.o.
Dolany u Červených Peček 73
28002 Červené Pečky
Česká republika

Po převzetí zboží prodávající vrátí hodnotu zakoupeného zboží. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Nepřijímáme dobírky.
Spotřebitel při vrácení zboží musí doložit fakturu za zboží a osobní údaje a číslo bankovního účtu, na který chce obdržet vrácenou částku. Náhrada bude provedena do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení. Náklady poštovného se nevracejí. Zákazník je povinen do 14 dnů oznámit na e-mailovou adresu [email protected] úmysl vrátit zakoupené zboží a důvod a my obratem zašleme přesné instrukce na vrácení. Zákazník má pak ještě 30 dní na vrácení zboží na uvedenou adresu. Pokud tak zákazník neučiní, bohužel ztrácí právo na vrácení peněz.

3.8. Doručení

Balíček je doručován společností GLS. K doručení společností GLS dochází během 2-3 pracovních dní od odeslání.

3.9. Darila pri promocijskih akcijah

S potěšením odměňujeme věrné/stálé zákazníky, odběratele e-mailů a všechny, kteří nás sledují skrze různá média a odpovídajícím způsobem jim zasíláme propagační kampaně. Mezi odměny patří dárek při nákupu v určité hodnotě. Dostupné dárky jsou výslovně uvedeny. Přijetím dárku kupující také souhlasí s tím, že vrátí dárek, pokud bude vracet část nebo všechny položky objednávky. Dárek vracet nemusí, pokud zbývající hodnota nákupu přesahuje hodnotu určenou pro daný dárek nebo pokud kupující vymění produkt za jiný produkt z našeho online obchodu.Dárky v objednávce také nevyměňujeme ani za ně nevracíme peníze.

3.10. Propagační kódy (Promo kódy)

Občas čtenářům novinek (newsletter) nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů posíláme propagační kódy. Propagační kód přináší různé výhody ve formě různých darů a slev. Každý kód je vždy časově omezen, je nutné jej využít ve stanoveném čase jinak je neplatný. Je možné ho uplatnit tak, že při nákupu na pokladně kliknete na „Pokud máte kupon, klikněte sem.“

Propagační kódy nelze vzájemně spojovat. Návštěvník nebo kupující může využít na každý nákup pouze jeden propagační kód. Promo kód je možné použít při minimální hodnotě nákupu, která je 250 Kč. Všechny speciální nabídky jsou platné do uvedeného data nebo do vyprodání zásob.

  1. Cookies a reklama – 4
4.1. O cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači při návštěvě naší stránky a žádným způsobem nepoškozují váš hardware ani software. Jejich ukládání provádí vámi používaný prohlížeč – uživatel může používání cookies kdykoli povolit nebo zablokovat.

Cookies nejsou škodlivé a jsou vždy časově omezené.

Používání cookies v Evropské unii (EU) je regulováno směrnicí o ochraně soukromí a elektronické komunikaci 2002/58/ES (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích). Tato směrnice se zabývá zpracováním osobních dat a ochranou soukromí v sektoru elektronické komunikace.

Stránka www.gizzmo.cz používá cookies pro běh stránky, ale neukládá žádná osobní data. Cookies sledují aktivitu návštěvníka, aby došlo k jeho lepšímu zážitku z prohlížení. Používáním stránky návštěvník přijímá používání cookies.

4.2. K čemu cookies slouží?

Jsou základem pro zajištění návštěvníkova pohodlí při prohlížení. Použitím cookies je interakce mezi online uživatelem a webovou stránkou daleko jednodušší a rychlejší. Díky cookies může stránka ukládat preference jednotlivců, a tak zákazníkům ušetřit čas při prohlížení stránky, které je tímto způsobem efektivnější a uživatelsky příjemnější.

Při návštěvě nového uživatele mu stránka přidělí identifikační cookie, která pozoruje nákupní košík a zajistí sledovatelnost aktivity – data jsou ukládána do paměti serveru pouze během prohlížení a jsou smazána po hodině, kdy už není cookie aktivní. Společnost může ukládat stálé cookie na počítači uživatele, například identifikační číslo, které je vepsáno v kódu.

To umožňuje společnosti uživatele při příští návštěvě poznat a uložit jeho hodnocení, aby věděl, které stránky již ohodnotil. To stejné platí pro externí cookies Google Analytics, které pomáhají stránce online návštěvu analyzovat. Společnost může taková data používat anonymně pro vytváření statistické analýzy. Společnost také pro online bezpečnost sbírá IP adresy, ze kterých uživatelé na online obchod přistupují.

4.3. Povolení cookies

Vy se rozhodujete, jestli chcete cookies na vašem zařízení uložit. Nastavení může být upraveno v nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Pro více informací o nastavení cookies ve vašem prohlížeči se podívejte na následující odkazy:

Pokud soubory cookies ve vašem prohlížeči změníte nebo smažete, změníte nebo aktualizujete svůj prohlížeč nebo zařízení, budete muset cookies při příští návštěvě stránky znovu povolit. Kroky pro smazání a upravení cookies se mohou lišit v závislosti na používaném prohlížeči. Pokud potřebujete s tímto procesem pomoci, podívejte se do sekce s nápovědou ve vašem prohlížeči. Sledování Google Analytics můžete také zakázat na následujícím odkazu.

4.4. Soubory Cookies použité na tomto webu

  Ime kolačića

Svrha

Trajanje

Poduzeće

_utma

Statistika posjetitelja web mjesta

 

2 godine

Google Analytics

_utmb

Statistika posjetitelja web mjesta

 

30 minuta

Google Analytics

_utmc

Statistika posjetitelja web mjesta

 

Trajanje seanse

Google Analytics

_utmv

Statistika posjetitelja web mjesta

 

Trajanje seanse

Google Analytics

_utmz

Statistika posjetitelja web mjesta

 

6 mjeseci

Google Analytics

cookie

Prikazovanje obvestila o piškotkih

1 godina

gizzmo.hr

guest_id, __utma, __utmv, __utmz, auth_token, lang, remember_checked, remember_checked_on, secure_session, twll

Djelovanje twitter plugin-a

2 godine, trajanje seanse, 10 godina, 20 godina

twitter.com

act

Djelovanje Facebook plugina trajanje seanse

trajanje seanse

Facebook

c_user

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

csm

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

datr

Djelovanje Facebook plugina

2 godine

Facebook

fr

Djelovanje Facebook plugina

1 mjesec

Facebook

lu

Djelovanje Facebook plugina

2 godine

Facebook

p

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

presence

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

s

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

sub

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

xs

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

reg_fb_gate

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

reg_fb_ref

Djelovanje Facebook plugina

trajanje seanse

Facebook

PREF

Korisničke postavke za video player

7 dana

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

Korisničke postavke za video player

1 godina

youtube.com

Zákazníci často dostávají speciální akce. Prázdný košík však nemůžete použít.

Naplňte ho kliknutím na tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU" u jednotlivých produktů.

Poštovné zdarma

pokračuj
Vyprázdnit košík