Záruka nejnižší ceny! 44denní záruka spokojenosti
zpět na domovskou stránku

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Informace o společnosti

DDG3 d.o.o.
Podvin pri Polzeli 31B
3313 Polzela
Slovinsko
Společnost je registrovaná v soudním registru okrsku Celje k 12. 10. 2017, SRG zápis 2017/3229.
Číslo účtu: SI56 0430 2000 3406 139 (NKBM bank)
Ředitel: Mitja Glasenčnik
e: [email protected]
On-line obchod Gizzmo.cz (dále jen "Gizzmo.cz" nebo "internetový obchod") provozuje slovinská společnost DDG3 d.o.o. (dále jen "poskytovatel"). Všeobecné podmínky popisují fungování Gizzmo.cz, uživatelská práva a obchodní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem.

Stížnosti a spory

Společnost DDG3 d.o.o. respektuje stávající legislativu pro ochranu spotřebitele. Společnost DDG3 d.o.o. se vždy snaží naplnit svou povinnost vytvořit efektivní systém pro řešení stížností a mít člověka, kterého může zákazník v případě jakýchkoli problémů kontaktovat e-mailem nebo telefonem. Jakékoli stížnosti mohou být zaslány e-mailem nebo telefonem. Jakékoli stížnosti mohou být odeslány na adresu: [email protected] Společnost potvrdí, že přijala stížnost během tří pracovní dní a oznámí zákazníkovi, jak dlouho bude vyřešení situace trvat. Zákazník bude o stavu stížnosti během celého procesu stále informován.
Společnost DDG3 d.o.o. se vždy snaží vyřešit jakékoli spory vzájemnou dohodou.

Mimosoudní řešení sporů zákazníků

V souladu s právními normami neuznáváme dodavatele pro mimosoudní řešení zákaznických sporů, který by řešil spuštěné spory zákazníků. Společnost DDG3 d.o.o., která poskytuje zboží a služby umožňuje online nakupování v Evropské unii, kde udává elektronický odkaz vedoucí na platformu, která řeší spory zákazníků online (SRPS). Platforma pro spotřebitele je dostupná na následujícím odkazu ZDE.
Toto nařízení je založeno na nařízení Evropské unie (EU) čís. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady, které řeší spory spotřebitelů a nařízení (ES) čís. 2016/2004 a směrnice 2009/22/ES.

Cookies a reklama

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači při návštěvě naší stránky a žádným způsobem nepoškozují váš hardware ani software. Jejich ukládání provádí vámi používaný prohlížeč – uživatel může používání cookies kdykoli povolit nebo zablokovat.
Cookies nejsou škodlivé a jsou vždy časově omezené.
Používání cookies v Evropské unii (EU) je regulováno (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích). Tato směrnice se zabývá zpracováním osobních dat a ochranou soukromí v sektoru elektronické komunikace.
Stránka www.gizzmo.cz používá cookies pro běh stránky, ale neukládá žádná osobní data. Cookies sledují aktivitu návštěvníka, aby došlo k jeho lepšímu zážitku z prohlížení. Používáním stránky návštěvník přijímá používání cookies.

K čemu cookies slouží?

Jsou základem pro zajištění návštěvníkova pohodlí při prohlížení. Použitím cookies je interakce mezi online uživatelem a webovou stránkou daleko jednodušší a rychlejší. Díky cookies může stránka ukládat preference jednotlivců, a tak zákazníkům ušetřit čas při prohlížení stránky, které tímto způsobem efektivnější a uživatelsky příjemnější.
Při návštěvě nového uživatele mu stránka přidělí identifikační cookie, která pozoruje nákupní košík a zajísti sledovatelnost aktivity – data jsou ukládána do paměti serveru pouze během prohlížení a jsou smazána po hodině, kdy už není cookie aktivní. Společnost může ukládat stálé cookie na počítači uživatele, například identifikační číslo, které je vepsáno v kódu. To umožňuje společnosti uživatele při příští návštěvě poznat a uložit jeho hodnocení, aby věděl, které stránky již ohodnotil. To stejné platí pro externí cookies Google Analytics, které pomáhají stránce online návštěvu analyzovat. Společnost může taková data používat anonymně pro vytváření statistické analýzy. Společnost také pro online bezpečnost sbírá IP adresy, ze kterých uživatelé na online obchod přistupují.

Povolení cookies

Vy se rozhodujete, jestli chcete cookies na vašem zařízení uložit. Nastavení může být upraveno v nastavení vašeho internetového prohlížeče.
Pro více informací o nastavení cookies ve vašem prohlížeči se podívejte na následující odkazy:
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Internet Explorer 9
- Internet Explorer 7 v 8
- Safari
Pokud soubory cookies ve vašem prohlížeči změníte nebo smažete, změníte nebo aktualizujete svůj prohlížeč nebo zařízení, budete muset cookies při příští návštěvě stránky znovu povolit. Kroky pro smazání a upravení cookies se mohou lišit v závislosti na používaném prohlížeči. Pokud potřebujete s tímto procesem pomoci, podívejte se do sekce s nápovědou ve vašem prohlížeči. Sledování Google Analytics můžete také zakázat na následujícím odkazu.

Cookies použité na této stránce

Ochrana osobních dat

Obecné

Společnost přebírá odpovědnost za ochranu osobních dat a soukromí svých uživatelů online obchodu. Jakákoli shromážděná osobní data jsou používána pouze pro služby společnosti. Společnost respektuje soukromí osobních dat a soukromí uživatelů svého online obchodu, snaží se tedy data chránit před jakýmkoli narušením nebo zneužitím. Ochrana osobních údajů uživatelů je místem, kterému společnost věnuje speciální pozornost, protože si je vědoma citlivého charakteru těchto dat.
V některých případech je nezbytné poskytnout osobní informace jiným společnostem, aby zpracovatel mohl splnit své smluvní závazky vůči uživateli. Jakákoli osobní data jsou trvale uložena u poskytovatele a jsou chráněna v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR.

Použití osobních údajů

Pro poskytování nabízených služeb společnost shromažďuje, spravuje, zpracovává a ukládá následující uživatelská data:
- jméno a příjmení
- dodací adresy
- společnost nebo jméno právnické osoby (pokud je uživatel právnickou osobou)
- daňové identifikační číslo (pokud je uživatel právnickou osobou)
- e-mailovou adresu (uživatelské jméno)
- šifrované heslo
- kontaktní telefonní číslo
- země bydliště
- a další data, která uživatel vložil do online formulářů
- další data, která jsou přidána uživatelem v sekci profilu
Společnost nenese odpovědnost za přesnost, plnost a správnost údajů, které uživatel vložil.
Poskytovatel neodesílá data třetím stranám s výjimkou dodavatelů, se kterými má poskytovatel dohodu o ochraně dat a kteří jsou smluvně vázáni chránit osobní data se stejnými standardy jako poskytovatel.
Poskytovatel shromažďuje osobní data se souhlasem daných osob. Souhlas je uložen spolu s obsahem formuláře, který bych podán...
Osobní data jsou držena ve Slovinské republice a nikdy nejsou přenášena do jiné země.

Zavedení ochrany osobních údajů

Ochrana osobní dat společnosti je regulována nařízeními o ochraně osobních údajů.
Všechny osoby, které jsou stálými nebo částečnými zaměstnanci a mají přístup k osobním a jiným uživatelským datům, si jsou vědomi předpisů zmíněných nařízení a jsou zavázáni jednat v souladu s těmito nařízeními o ochraně a důvěrnosti osobních dat uživatelů online obchodu. Povinnost chránit osobní data není časově omezená a platí tak i v případě, že daná osoba již pro společnost nepracuje.
Registrovaní uživatelů mohou kdykoli přestat stránku používat a vyžádat zrušení registrace, které bude provedeno s písemným prohlášením. Před požadavkem o zrušení musí uživatel vypořádat všechny zbývající povinnosti vůči společnosti. Společnost bude stále chránit osobní data a soukromí uživatele na základě ochrany osobních údajů, a to i v případě zrušení registrace.

Ochrana dětí

Reklamní zprávy budou jasně viditelné (na základě věku) a budou jasně odděleny od her a soutěží. Jakákoli komunikace určená dětem bude vhodná pro jejich věk a nebude zneužívat důvěry dětí nebo jejich nedostatečných zkušeností a pocitu loajality. Poskytovatel nemůže přijímat objednávky od osob, které jsou nezletilé a nemají souhlas rodiče nebo opatrovníka.
Bez výslovného souhlasu rodiče nebo opatrovníka poskytovatel nepřijme a nebude ukládat osobní informace dítěte. Poskytovatel také nemůže přeposílat data dětí třetím stranám. Poskytovatel nemůže nabízet volný přístup k produktům a službám, které mohou být pro děti škodlivé.

Právo na informace a smazání

Máte právo vyhledat informace o vašich osobních údajích, které používáme a máte také právo vyžádat si smazání takových dat. Pokud máte nějaké dotazy ohledně smazání, zpracování nebo používání vašich osobních dat, kontaktujte: [email protected] nebo nám pošlete požadavek poštou.
Upozornění o stavu objednávky: Vyhrazujeme si právo upozornit vás použitím vašeho telefonního čísla, které jste zadali při objednávce, abychom vás informovali o tom, že vaše objednávka byla odeslána. Pokud objednávku nepřijmete, vyhrazujeme si právo vám na dané telefonní číslo zavolat a přijmutí objednávky vám připomenout...
Upozornění: Po přihlášení k upozornění budou s vaším povolením použity vaše jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa pro propagační účely – dokud neodhlásíte odběr newsletteru. K odběru newsletteru se přihlásíte zaškrtnutím pole, které vám umožní při objednávce odběr aktivovat.
Newsletter můžete vždy přestat odebírat zasláním nám e-mailu na [email protected] nebo kliknutím na odkaz »Zrušit odběr zde«, který najdete ve spodní části propagačních e-mailů.
Pro zrušení odběru propagačních textových zpráv odpovězte na zprávu zadáním klíčového slova „Zrušit odběr“. Vaše číslo bude následně odstraněno z naší databáze.
Každá osoba, o které data ukládáme a zpracováváme má následující práva:
● Právo na smazání – pokud osoba nechce, aby společnost zpracovávala její data, a pokud ukládání takových dat nemá nějaké právně závazné důvody, může daná osoba zažádat o jejich smazání.
● Právo vědět, jak dlouho jsou data uložena
● Právo zažádat o upravení, smazání nebo může požádat o jejich odvolání
● Právo na přenositelnost údajů – osoba může zažádat o prohlédnutí osobní dat, která jsou o něm ukládána – ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu.
● Právo na opravné prostředky a sankce – Osoba má právo podat stížnost dozorčímu orgánu a má také právo odvolat se proti rozhodnutí dozorčího orgánu. Má také právo na kompenzaci v případě neschopnosti reagovat daného orgánu.
● Právo nepodléhat opatřením založeným čistě na právu odvolání souhlasu – Osoba může odvolat souhlas se zpracováním osobních dat

Postup při uplatnění práv

Jsem si vědom/a, že všechny zmíněné požadavky týkající se uplatnění práv ve spojení s osobními daty mohou být adresovány na správce následující e-mailové adresy [email protected]
Jsem si vědom/a, že správce může vyžadovat dodatečné informace, aby zajistil spolehlivé ověření v případě uplatnění práv osobních dat – odmítnout může pouze v případě, že dokáže, že mě nemůže spolehlivě ověřit.
Jsem si vědom/a, že v případě uplatnění práv týkajících se osobní dat výše, správce musí jednat a bez prodlevy odpovědět, do jednoho měsíce od obdržení požadavku.
Společnost ukládá osobní data osob až do zrušení souhlasu o ukládání a zpracování zmíněných osobních dat. Uživatel může také požádat o zrušení odebírání e-mailů (může tak učinit napsáním poskytovateli na následující e-mailovou adresu [email protected]) nebo může společnost požádat o trvalé smazání jeho/její osobních dat a smazání uživatelského profilu na seznamu poskytovatele.

Dodatečně

Společnost je v souladu s regulacemi, které spravují osobní data a je zavázaná chránit osobní data uživatelů svého online obchodu. Za žádných okolností nebude společnost předávat osobní data uživatelů třetím stranám, ani nebude bez předchozího souhlasu daného uživatele dávat třetí straně k takovým datům přístup. Data společnost předá, pokud o data požádají státní orgány, a pokud je taková povinnost uvedena v zákonu nebo je v dobré vůli pomoci soudním nebo jiným státním orgánům anebo pro ochranu a legitimní zájmy společnosti.
Jakákoli osobní data poskytnutá uživatelem při registraci v online obchodu nebo při provádění nákupu, včetně obsahu objednávky, budou chráněna v souladu s nařízeními o ochraně osobních údajů. Společnost nebude taková data používat pro poškození uživatele. Informace nebudou použity pro zasílání propagačních e-mailů ani žádného jiného propagačního materiálu, pokud o to sám uživatel nezažádá – s předchozím souhlasem. Společnost může používat data anonymní formou pro vytváření statistické analýzy. Důvěrnost osobních a jiných údajů nebude jakkoli porušena.
Společnost bude ukládat osobní data v databázi osobních dat po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů, pro jaké byla data sbírána.
Společnost poskytne kurýrovi pouze nezbytné informace, aby mohl zakoupené zboží doručit (informace o příjemci a adresu doručení). Společnost bude uživatele kontaktovat e-mailem, pokud je to pro online nákup nutné a pomocí kontaktního čísla, ale jen v případě problémů s nákupem.

Nabídka artiklů

Výrobky na Gizzmo.cz jsou často aktualizovány. V případě, že výrobky nejsou na skladě, je tak uvedeno.

Způsoby platby

Poskytovatel poskytuje následující způsoby platby: - Dobírka - peníze platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateľovi. Činí poštovné 79 Kč. Upozornění: tyto podmínky a ceny poštovného platí pouze pro doručování na území České republiky. Kupní smlouva je uložena v elektronické podobě na serveru poskytovatele, klient po potvrzení nákupu automaticky obdrží fakturu na e-mailovou adresu.
- Na vyžádání prostřednictvím českého bankovního převodu na účet firmy DDG3 d.o.o.- S platební kartou Visa, Mastercard nebo prostřednictvím PayPal účtu.

Ceny

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Ceny jsou platné v době uzavření smlouvy a mají předem stanovenou platnost. Ceny jsou platné v případě zaplacení výše uvedenými způsoby platby, za výše uvedených podmínek. Kupní smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel potvrdí objednávku (zákazník obdrží e-mail o Potvrzení objednávky). Od té chvíle, všechny ceny a další podmínky jsou pevné a platí pro poskytovatele a zákazníka. Aby se předešlo dalšímu prodeji, prodej některých propagačních výrobků je omezen na 1 kus.

Propagační kódy (Promo kódy)

Občas čtenářkám novinek, nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů posíláme propagační kódy. Propagační kód přináší různé výhody ve formě různých darů a slev. Každý kód je vždy časově omezen, je nutné jej využít ve stanoveném čase jinak je neplatný. Je možné ho uplatnit tak, že při nákupu se na pokladně do speciálně konstruovaného pole "promo kód" zadá a potvrdí kliknutím na "OK". Propagační kódy nelze vzájemně spojovat. Návštěvník nebo kupující může využít na každý nákup pouze jeden propagační kód. Pomo kód je možné použít při minimální hodnotě nákupu, která je 250 Kč.Všechny speciální nabídky jsou platné do uvedeného data nebo do vyprodání zásob.

Odstoupení od objednaného zboží

Dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).
Zákazník je povinen do 30 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit zboží.
Spotřebitel vrací zboží na adresu:
DDG3 d.o.o., Ljubljanska 8, 3000 Celje, Slovinsko
Po převzetí zboží prodávající vrátí hodnotu zakoupeného zboží. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Nepřijímáme dobírky.
Spotřebitel při vrácení zboží musí doložit fakturu za zboží a osobní údaje a číslo bankovního účtu, na který chce obdržet vrácenou částku. Náhrada bude provedena do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení. Náklady poštovného se nevracejí. Zákazník je povinen do 14 dnů oznámit na e-mailovou adresu [email protected] úmysl vrátit zakoupené zboží a důvod a my obratem zašleme přesné instrukce na vrácení. Zákazník má pak ještě 30 dní na vrácení zboží na uvedenou adresu. Pokud tak zákazník neučiní, bohužel ztrácí právo na vrácení peněz.

Právní upozornění

Internetový obchod Gizzmo.cz a veškeré údaje na něm, obrázky produktů, grafické a obrazové prvky na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být reprodukovány nebo použity bez předchozího písemného souhlasu. Gizzmo.cz značka a loga jsou vlastnictvím společnosti DDG3 d.o.o.

Informace a e-novinky

Uživatel souhlasí s tím, že při registraci na e-novinky bude pravidelně informován o změnách na stránkách, nových službách a akcích. Poskytovatel se zavazuje, že e-mailová adresa uživatele nebude zneužita jakýmkoli způsobem nebo poskytnuta třetí osobě. Uživatel se může kdykoliv odhlásit ze zasílání e-novinek.

Každý den pro vás usilujeme o poskytování mimořádného zážitku

34719

uživatelských hodnocení a recenzí telefonního příslušenství

72

uživatelů právě prohlíží tento web a porovnává pouzdra na mobily.

349349

již poslaných zásilek od Mr. Gizzmo’s HQ uživatelům z celé Evropy

34,3h

je průměrná doba od potvrzení objednávky do doručení do České republiky

Chcete vědět více o Mr. Gizzmovi a jeho týmu? O nás

Prohlížíte a posíláte bezpečným 256-bit SSL připojením

zpátky nahoru
V případě, že si položku přeješ přidat do košíku, klikni u daného produktu na tlačítko "Přidat do košíku".

Poštovné zdarma

pokračuj
Vyprázdnit košík